Att mata herrelösa katter

Home / Att mata herrelösa katter

Det händer att människor av välvilja börjar mata en katt som kommer till dem eftersom de tycker synd om katten. Börjar du mata en katt som saknar ägare anses du vara ansvarig djurhållare för katten. Då måste du sköta katten i enlighet med djurskyddslagen. Det betyder att katten förutom mat även måste ha:

  • tillsyn två gånger om dagen
  • skydd för väder och vind
  • om katten blir sjuk ska den ges nödvändig vård vilket djurhållaren ansvarar för

Man får inte heller glömma att katter lätt förökar sig och då kräver också kattungarna mat, skydd och vård. Okontrollerad förökning kan leda till inavel, vilket i sin tur kan innebära ett lidande för djuren.  Vi får ibland samtal från personer som börjat mata en katt som efter en tid blivit sjuk eller på annat sätt behöver vård som innebär en kostnad eller större ingripande från den som tagit hand om katten. Då möjligheter eller vilja till åtgärder inte finns kontaktas vi för att rädda katten. Vi informerar då djurhållaren om dennes skyldigheter och ansvar enligt djurskyddslagen och diskutera hur vi kan hjälpa till.