Övergivna katter är inte hittegods

Home / Övergivna katter är inte hittegods

En övergiven katt räknas i lagens mening inte som hittegods. 

(Polisen.se: Utgångspunkten bör ändå vara att djuret är bortsprunget om inte annat framgår. Vid bedömning av katter bör särskild hänsyn tas till att katter regelmässigt strövar fritt utan att anses som bortsprungna.)

Enda gången en katt kan räknas som hittegods är om du hittat en katt som uppenbarligen är borttappad, till exempel en katt i en kvarglömd transport bur på en tågstation eller någon liknande situation. Om du hittar en katt och anser att den är ett hittegods ska detta anmälas till Polisen, antingen genom att ringa telefon 114 14 eller via besök på polisstationen.