Styrelsen

Att sitta i en föreningsstyrelse kan vara mycket lärorikt, och är ofta en god merit i såväl arbetslivet som många andra sociala sammanhang. Att sitta i en styrelse kan också vara arbetsamt och betungande. Men oftast är det roligt och inspirerande, och hos oss känner man att man som styrelsemedlem gör en viktig insats!

Många ideella föreningar har idag svårt att rekrytera personer till sin styrelser; så är det tyvärr i vår förening också. För att sitta i vår styrelse bör man vara väl insatt i vår verksamhet, vara genuint intresserad av att förbättra kattens livsvillkor, samt vara beredd på att ”offra” ett antal obetalda timmar av sin fritid. Vår styrelse väljs på föreningens årsstämma, som oftast är någon gång under mars månad. Vi får inte något finansiell ersättning för vårt arbete.

Kanske är du som medlem intresserad av att arbeta i vår styrelse?
Kontakta då någon i den nuvarande styrelsen, som kan hänvisa till valberedningen.