Verksamhetsberättelse 2010 – 2016

2016

Kommer vår 2017

2015

2015 har varit ett mycket arbetsamt och hektiskt år. Föreningen har under året tagit hand om över 230 katter och de flesta av dessa har fått nya hem. Under året har fler kattungar än vanligt tagits hand om av föreningen Detta främst beroende på den milda hösten vilket gjorde att många honor fick flera kullar. Ett antal av ungarna har flaskmatats.

Hela 13 stycken katter har vi fått avliva. Främst på grund av stora skador eller sjukdomar som gjort veterinärvård omöjlig och/eller mycket plågsam. Detta är dock inte så konstigt då vi har tagit hand om många katter från kolonier där det tyvärr finns katter som är väldigt sjuka men då får vi trösta oss med att de slipper lida.

Arbetet med kattkolonin i Linköping har i stort sett avslutats. Vid ett flertal besök efter det att personen i fråga avlidit har inga katter påträffats.

Ett nytt stort arbete med en kattkoloni på Vikbolandet har påbörjats. Hitintills har cirka 50 kattungar tagits bort från kolonin. Kring de vuxna katterna har vi arbetet med TNR-metoden vilket innebär att vi efter kastration, märkning, vaccinering och allmän kontroll återlämnat katterna till ägaren. Vi kommer varefter att ordna hem till dessa katter också men det viktigaste har varit att så snabbt som möjligt kastrera katterna för att förhindra att det föds en massa kattungar denna sommar också. Sammanlagt har vi tagit hand om över 80 katter där och då också samarbetat med andra katthem för att ordna hem åt dessa.

Många katter vi tagit hand om är skygga, förvildade eller hittekatter men även omplaceringskatter har kommit till oss. VI märker av ett stort ökat tryck då andra föreningar i närområdet inte tar in så många skygga katter för omplacering och inte är ute på fältet och arbetar med att fånga in katter.

Flera av de katter vi tagit hand om har vi kunnat återföra till sina lyckliga ägare efter att de varit borta en lång tid, den längsta tiden var nästan två år.. Det visar vikten av att märka sin katt.

Under året har nya stödhem tillkommit. En del av de nya och även de gamla har övergått till att bli permanenta hem. Det är självklart väldigt bra för de katter som får ett permanent hem. Nackdelen är att arbetet med att hitta nya stödhem hela tiden måste fortgå.

Under våren 2015 har vi haft kontakt med både Linköpings och Norrköpings kommun avseende bidrag och eventuell lokal. Samtal som tyvärr ännu så länge inte resulterat i varken bidrag eller lokal.

Samarbetet med Agria, som innebär att om de som adopterat katt från oss tecknar en försäkring hos Agria ger det efter 20 tecknade försäkringar 1000 kronor till oss, har gett ett relativt bra resultat.

På Hittekattens dag och Kattens dag delade vi ut informationsmaterial och samlade in kattmat på flera ställen i Norrköping samt i Finspång.

De lokala tidningarna har haft några artiklar om föreningen samt att vi har blivit intervjuade i radio.

De loppisar vi vanligtvis står på, Himmelstalund och Mirum samt små lokala loppisar har gett oss ett bra tillskott till kassan. Vi behöver dock fler personer som kan hjälpa till med att ha hand om det.

Under året har vi startat upp ett mycket bra samarbete med veterinärerna Lindahl och Gyllenberg som är två veterinärer där man får ett mycket bra bemötande och förståelse för det vi arbetar med.

För övrig så fortsätter vårt samarbete med Bengt Röken som vi besökt i stort en gång i veckan för främst kastrationer, vaccineringar och märkningar. Vi använder oss också av Hund- och kattdoktorn i Söderköping .

Då vår ekonomi alltid är ett bekymmer så startade vi i höstas en insamling på fb med uppmaningen att så många som möjligt skulle skänka en liten slant typ tjugo kr. Detta föll väldigt väl ut och vi fick in över 80 000 kr vilket räddade hösten för oss. Nu är det dags att ha en ny sådan insamling så att vi klarar vår och sommar och anstormningen av kattungar.

Vårt stora problem är att vi har varit för få som varit aktiva i föreningen och det är en mycket stor fråga att ta tag i under 2016.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

 

2014

Som vanligt har det varit ett hektiskt år för föreningen som dessutom fyllde 5 år.Föreningen har under året tagit hand om över 150 katter och de flesta av dessa har fått nya hem. Under året har dessutom fler kattungar än vanligt
tagits hand om av föreningen varav ett antal har flaskmatats.

Vårt arbete med kattkolonin i Linköping blev nästan klart. Tragiskt nog så avled personen som matade dessa katter vilket innebar att vi fick lägga mer kraft på att fånga in de katter som fanns kvar eller var tänkta att kunna bo kvar. Nya grupper av katter har kommit till på andra platser och vi har arbetat med att fånga in dessa katter och kastrera för att förhindra att fler ungar föds.

Fler människor har hört talas om oss och det har märkts genom ett ökat tryck gällande främst förvildade och skygga katter som behöver fångas in då andra föreningar i närområdet inte tar in så många skygga katter för
omplacering.

Några av de katter vi tagit hand om har vi kunnat återföra till sina lyckliga ägare,den ena hade varit borta i nästan två år. Det visar vikten av att märka sin katt.

Under året har nya stödhem tillkommit. De flesta av dessa har gjort ett helt enormt arbete med katterna och verkligen hjälpt oss att visa att med tålamod och lugn så blir de flesta katter sociala. Många av dessa stödhem har övergått till att bli permanenta hem. Det är självklart väldigt bra för de katter som bor där men nackdelen är att arbetet med att hitta nya stödhem hela tiden måste fortgå.

Vi har lyckats få till en liten volontärgrupp ,främst i Finspång, som hjälper till med infångning av katter,skjutsar till och från veterinär ,besök av stödhem mm. En stor hjälp och vi hoppas att vi kommer att kunna utöka den under
2015.

Under året har vi återigen påbörjat samtal med Linköping och Norrköpings kommuner om bidrag och lokal men inte kommit så långt då det praktiska arbetet med katterna har fått gå före. Under våren 2015 kommer, främst Norrköpings och Linköpings kommun att tillskrivas om våra behov samt att vi ansöker om hjälp att hitta en lokal.

På Hittekattens dag och Kattens dag delade vi ut informationsmaterial och samlade in kattmat på flera ställen i Norrköping samt i Finspång.

Vi har ett bra samarbete med djuraffärerna Grizzly,Arken Zoo samt ÖB som skänker mat och sand till oss. I många mataffärer samlar vi in mat från privatpersoner.

De lokala tidningarna har haft några artiklar om föreningen och vi har dessutom blivit intervjuade i radio.

De loppisar vi vanligtvis står på, Himmelstalund och Mirum har gett oss ett bra tillskott till kassan men vi skulle behöva fler personer som kan hjälpa till.

Vi har haft ett mycket bra samarbete med flera veterinärer under året. Bengt Röken har vi besökt i stort sett en gång i veckan för främst kastrationer, vaccineringar och märkningar. Hund- och kattdoktorn i Söderköping har också fått täta besök av oss. Veterinärerna Åsa Gyllenberg och Susanne Lindahl har öppnat en egen praktik vilket har gjort att vi har ytterligare ett mycket bra ställe att ta våra katter till.

Vår almanacka trycktes upp i 700 ex och i stort sett såldes hela upplagan.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

2013

Som vanligt har det varit ett hektiskt år för föreningen. Föreningen har under året tagit hand om över 150 katter och de flesta av dessa har fått nya hem. Många kattungar har det också varit varav en del flaskmatats.

Vårt arbete med kattkolonin i Linköping blev nästan klart. Några honor har vi inte lyckats fånga in än men vi kommer se till att det blir gjort nu i vår. Vi kommer sedan att fortsätta att stötta med mat till de katter som bor kvar.

I Olstorp tog vi hand om 5 vuxna katter och 10 ungar och de bor nu i stödhem eller permanenta hem.

De flesta katter vi tagit hand om är skyggisar och hittekatter men även omplaceringskatter har kommit till oss. VI märker av ett ökat tryck då andra föreningar i närområdet inte tar in så många skygga katter för omplacering.

Två av de katter vi tagit hand om har vi kunnat återföra till sina lyckliga ägare efter att de varit borta i nästan ett år. Det visar vikten av att märka sin katt.

Vi har fått flera nya stödhem och många av våra stödhemsmattar och hussar har valt att adoptera sin katt.

Under året har vi fört samtal med Linköping och Norrköpings kommuner om bidrag och lokal men inte kommit så långt då det praktiska arbetet med katterna har fått gå före. Men efter årsmötet kommer det arbetet att återupptas. VI har samlat in namnunderskrifter till stöd för att vi vill ha en lokal.

När Östkatten hade en stor internationell utställning fick vi ta hand om parkeringen och det tjänade vi 8500 kr på. Vi fick också möjligheter att informera om vår verksamhet där.

Vi startade ett samarbete med Agria där vi anmäler dom som köpt katt av oss så att de har möjlighet att teckna en försäkring hos Agria. Efter 20 tecknade försäkringar får vi 1000 kr.

Grizzly sponsrade oss också med mat, sand och liknande återbäring som Agria.

På Hittekattens och Kattens dag stod vi och delade ut informationsmaterial samt samlade in kattmat på flera ställen.

Nt, Extra Östergötand har skrivit om oss under året och vi har dessutom blivit intervjuade i radion.

Vi har stått på loppis på Himmelstalund, Centrumloppis och Mirum och det gav ett bra tillskott till kassan.

Ett möte hölls med polisen om deras rutiner vid anmälan av en omhändertagen katt. Vi upplever att det är olika i de olika kommunerna, Polisen skulle ta en diskussion om detta.

Vi har haft ett mycket bra samarbete med flera veterinärer under året. Främst är det Bengt Röken som vi besökt en gång i veckan för främst kastrationer, vaccineringar och märkningar. Även Evidensia djurklinik och Distriktsveterinärerna i Norrköping och Söderköping har ställt upp för oss.

Hund och kattdoktorn i Söderköping har vi också startat ett samarbete med.

Vår almanacka trycktes upp i 500 ex och de flesta lyckades vi sälja.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

2012

År 2012 har varit vårt tuffaste år hittills. Vi har tagit hand om över 100 katter i år och 90 katter har fått nya hem under året. Över 50 av de katter vi tagit hand om har varit kattungar och det känns bra att veta att tack vare att vi tagit hand om dessa så kommer de i alla fall inte att ordna till fler ungar.

Vårt stora projekt med kattkolonin i Linköping har i princip slutförts både av oss och Länsstyrelsen. Av de över 40 katter som mannen hade så har han nu 9 katter kvar och grannarna har tagit hand om 4 st. Vi har en katt kvar att fånga in och kastrera annars är alla kastrerade nu. De andra katterna har fått nya hem eller är i stödhem. 3 vuxna katter och 4 ungar har fått somna in då de var så sjuka så inget fanns att göra. Samarbetet med Länsstyrelsen har i det här fallet fungerat bra.

Vi har tagit hand om 14 katter och ungar från Slaka och där finns ev en katt kvar. Katterna har fått nya hem. Ev har en katt tagit sig till Skeda och den fångade vi in feb 2013 då den var i mycket dåligt skick. Den hade flera tumörer i magen och fick somna in hos veterinären.

Vi fick stopp på det som var en början till en kattkoloni i Rönö där en katthona höll till med tre årsungar (honor) och dessutom fått 3 nya ungar. Alla fångades in under sommaren. Den kattfamilj i Katrineholm som vi började arbeta med 2011 lyckades vi fånga in under våren 2012 och de har nu fått egna hem.

För övrigt har vi tagit hand om både hittekatter och omplaceringskatter under året. Vi har fått flera nya stödhem och det behövs verkligen då många av stödhemmen fastnar för sin katt och behåller den. Jättebra för katten men vi förlorar ett stödhem. Många studenter i både Norrköping och Linköping ställer upp som stödhem.

Vi har haft två medlemsmöten under året med föreläsningar om katten, dess beteeende och sjukdomar. Föreläsare har bl a Bengt Röken varit.

Under våren och sommaren har vi stått på loppis ,främst Himmelstalund som tyvärr bara var på lördagar 2012.

Vi har fortsatt att samla in mat i djuraffärer och mataffärer och har stått med ett informationsbord på Ingelsta Köpcentrum, samt i Arkenaffärerna på Kattens dag. Detta var mycket lyckat och samarbetet med Arken kommer att fortsätta. Sedan tidigare har vi även ett samarbete med Grizzly.

Vi avslutade vårt samarbete med Djurdoktorn i Linköping och har nu ett mycket bra och givande samarbete med Bengt Röken som är den som en gång i veckan kastrerar, märker och vaccinerar våra katter. Vi anlitar även Norrköpings smådjursklinik och vid akuta ärenden Valla djursjukhus.

Vi har startat upp en facebooksida vilket har varit mycket lyckat då det är lätt att nå ut till många.

Vi tryckte upp en kalender för året och har sålt nästan hela upplagan på 500 ex.

Vi har fortsatt att försöka hitta en lokal men ännu inte lyckats.

Vi har försökt sprida info om vår förening via facebook, broschyrer, flygblad, affischer mm. Det har under året märkts att folk har hört talas om oss och att de i många fall väljer att vända sig till oss i första hand.

Under året har vi haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

2011

Det har varit ett år med mycket arbete och en aldrig sinande ström av katter som behöver hjälp. Under året har vi tagit hand om ca 110 katter och av dessa har ca 60 fått nya hem och ca 15 kommer att inom den närmaste tiden adopteras av sina stödhem.

Projektet med att kastrera katter i en kattkoloni i Åtvidaberg kunde avslutas under året. Vi har både lyckats omplacera katter därifrån samt se till att de katter som är kvar är kastrerade så att det inte blir fler ungar.

Ett nytt projekt dök dock snabbt upp under sensommaren och som inte är slutfört än. Det är en man i Linköping som har ca 35-40 katter och som bor i ett litet torp och inte har ekonomi att kunna kastrera alla dessa katter eller att få in tillräckligt med mat. Han är dock en mycket stor djurvän och sköter om sina katter på ett mycket bra sätt även om det gått överstyr med antalet. Vi har till dags dato tagit hand om 22 katter, kastrerat dom som är tillräckligt gamla och sen låtit dom komma tillbaka eller ordnat stödhem/permanenta hem .Vi åker också dit en gång i veckan med mat och ved som vi samlat in. Vi hoppas att kunna slutföra det här under 2012 och då ska alla katter vara kastrerade och mannen ska ha ett rimligare antal att ta hand om.

Vi har under hösten och vintern också försökt att hitta en lösning för en kattfamilj i Katrineholm som ingen kan ta hand om. Vi har en kvinna som matar men vi har inte lyckats få fram ett stödhem till dessa skygga katter så det måste också lösas under 2012.

Två medlemsmöten har vi anordnat där vi har haft föreläsning kring parasiter hos katter och om deras beteende. Dessa möten har varit uppskattade och vi kommer att fortsätta med dessa.

Under våren och sommaren har vi stått på Loppis ,främst på Himmelstalund, för att få in pengar till katterna och för att sprida information om oss och det har varit mycket lyckosamt.

Vi har fått flera nya stödhem och i dagsläget har vi ca 30 st men de försvinner ganska snabbt också då väldigt många väljer att adoptera sin katt/sina katter.

Vi samlar in mat och sand i flera djuraffärer och mataffärer för att ha till alla katter. Vi har ansökt om pengar från fonder och fått bidrag från flera av dessa.

Under året avslutade vi vårt samarbete med veterinär Anders Lager och anlitar nu i stället Djurdoktorn i Linköping, Norrköpings smådjursklinik, Valla och Bengt Röken.

Vi tryckte upp en ny kalender och sålde över 300 ex av den.

9Liv har blivit medlemmar i den nystartade riksföreningen Svekatt som kommer att vara till för de föreningar som inte avlivar katter förutom av medicinska skäl inte för att en katt är skygg. Tre av våra styrelsemedlemmar deltog i det första årsmötet uppe i Stockholm och Mikael Appelberg från oss sitter med i valberedningen.

Vi har hjälpt polisen vid några tillfällen att fånga in katter bl a i ett dödsbo och polisen har varit mycket tacksamma för den hjälp vi har kunnat ge.

Vi samarbetar mycket med andra katthem och kattpersoner i landet och har fått hjälp av bl a katthemmen i Åkeshov, Söderhamn och Skara.

Året har alltså varit tufft med mycket arbete och tyvärr ingen lokal i sikte för det katthem som vi drömmer om. Det är också hela tiden en kamp att få in tillräckligt med pengar till verksamheten då veterinärkostnaderna mycket lätt far iväg.

Vi vill också passa på att tacka alla som på något sätt stöttar oss, er hjälp är ovärderlig.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

  • Kristina Forsman ordf
  • Gunilla Lindström v ordf
  • Pia Appelberg kassör
  • Mikael Appelberg sekr
  • Ann-Katrin Petersson ledamot
  • Laila Elb ledamot
  • Pavlina Ondrackova suppl
  • Anna Zetterblom suppl
  • Kerstin Teigesund suppl

2010

Under 2010 har föreningen verkligen kommit igång med sitt arbete. Sedan starten i maj 2009 har vi tagit hand om ca 86 katter. Av dessa har över 50 fått nya hem. En del av katterna har vi hittat riktiga ägaren till och tyvärr har en del fått somna in på grund av sjukdomar, skador eller likande. Ingen har där emot tagits bort på grund av att den har varit skygg. I nuläget har vi flera katter i stödhem som väntar på permanenta hem. Antalet stödhem har ökat och just nu finns ca 20 stycken med katter hos sig. Vi har även några utan katt och dessa väntar på ”rätt” katt.

Speciella kattärenden

Under 2010 har vi kommit i kontakt med många olika människor och katter med olika behov och förutsättningar. Några speciella ärenden vill vi lyfta fram:

Under sommaren fick vi påringning om en katthona som hade fött sina ungar i grannens hammock Grannen uppskattade inte detta utan kastade helt sonika ungarna utanför sin tomt och bredvid en cykelbana. Där låg ungarna i solen med en hysterisk mamma springandes runt dessa men vågade sig inte fram för att flytta ungarna. Vi kunde lätt ta in ungarna och mamman tog ytterligare några dagar. Ungarna hade klarat episoden förvånansvärt väl och när väl mamman blev infångad så repade sig ungarna snabbt. Nu har både mamman och ugnarna fått nya hem.

Under sommaren tillbringade vi cirka två månader vid ett gammalt rävgryt i Vilbergen i Norrköping. Där bodde en kattmamma med sina tre ungar. Vi försökte etablera en kontakt med dessa genom dels matning och dels genom att vara där och sakta men säkert närma oss katterna. Grannarna i bostadsområdet fick verkligen något att prata om när det verkades om vi bosatt oss där med termosar och smörgåsar. Vi hade till och med planer på att tälta vid grytet. Till slut lyckades vi i omgångar fånga in alla katterna. Idag bor mamma och en unge i ett permanent hem och de andra två ungarna bor i ett stödhem.

Strax utanför Åtvidaberg bor en man som dels har rätt många katter själv och dels får en del katter från anonyma människor som dumpar sina katter hos honom. Under året har vi lyckats att kastrera de flesta vuxna katterna och tagit hand om sju stycken ungar och några av de vuxna katterna.

Under vintern fick vi telefonsamtal om en man som sporadiskt hade matat en kattmamma med tre ungar strax utanför Söderköping. När han ringde så hade en av ungarna försvunnit och kattmamman hade sedan en tid tillbaka fått en skada vid vänster öra. Vi åkte dit för att förbereda infångning med fälla men det behövdes inte för när vi kom till platsen kom mamman och två ungar framspringande mot oss, hysteriskt hungriga så det var inte så svårt att fånga in dom. Vi såg redan då att skadan på mamman var mer omfattande än bara ett öra. När vi fick in dom i ljuset hemma såg vi att mammans vänstra sida av huvudet i princip bara var ett stort varigt, infekterat sår med örat hängande en bit ned på huvudet. Hon var dessutom fruktansvärt mager. Ungarna där emot var i relativt gott skick. Dagen efter tog vi katterna till Valla djursjukhus som tyvärr bedömde skadorna på mamman och hennes bedrövligt dåliga allmäntillstånd så allvarligt att hon fick somna in omgående. Antagligen hade hon fått sina skador efter slagsmål med en räv. Hon hade gett all sin kraft till sina ungar som nu välmående bor i ett stödhem.

Övrigt

En mycket uppskattad informationskväll med kattkommunikatör Siv Silvo har anordnats. Den besöktes av cirka 35 personer.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen medverkat i både TV och i olika tidningar och på det viset fått möjlighet att informera om oss och vår verksamhet.

En almanacka har tryckts och sålts i 300 exemplar.

Föreningen har sålt saker på loppis, både i Blå huset och Himmelstalund. Det är en viktig del för att få in pengar till föreningens arbete.

Cirka 1 500 broschyrer om föreningen har delats ut.

I ett antal affärer pågår insamling av kattmat och kattsand. Generellt fungerar den verksamheten mycket bra.

Vi har haft ett tätt samarbete med både privatpersoner såsom föreningar via www.hittekatter.ifokus.se På den hemsidan anordnades bland annat en insamling till kattmamman från Söderköping vilket innebar att föreningens veterinärkostnader inte blev så stora.

Arbetet med att hitta en lokal har pågått under 2010 och fortsätter.

Från flera olika fonder har sökts och i vissa fall även beviljats medel.

Arabetet med att värva fler medlemmar pågår för att även på det viset få in medel för att finansiera verksamheten.

Vi arbetar kontinuerligt med att söka nya stödhem då det är grunden för att vi ska kunna ha vår verksamhet i gång.

Slutord

Året som har gått har varit ett mycket givande år men samtidigt ett mycket arbetsamt sådant. Fler aktiva behövs för att föreningen ska kunna fungera på ett bra sätt eftersom arbetet med stödhem tar mer tid och krafter i anspråk än ett vanligt katthem. De flesta av de aktiva inom föreningen har även heltidsarbeten vid sidan om och kan därför inte lägga så mycket tid som behövs i alla lägen.

Styrelsen för Föreningen 9Liv Östergötland

Mikael Appelberg

sekreterare