Föreningen 9 Liv Östergötland – Om oss

Ta reda på vilka vi är och hur vi jobbar

Föreningen 9Liv Östergötland

Föreningen 9 liv bildades i juni 2009 av ett gäng kattvänner som tidigare arbetat på Fiahemmet men som kände att de hade en annan syn på katter och deras behov och ville arbeta på ett annat sätt.

Vi anser att om man tar hand om en hittekatt som kan vara skygg så måste man arbeta mer aktivt och systematiskt med katten för att den ska bli social och trygg. Den ska få den tid som behövs för att lita på människor igen och det kan vara helt olika från katt till katt. Vi vill också ta fram det som är det fascinerande med katter att dom är så olika och att det är lika kul med mer självständiga katter som med kelgrisar och att alla har rätt att få finnas och bemötas utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi försöker se till att katterna hamnar i rätt stödhem med den erfarenhet som krävs för just den katten samt finns alltid med i bakgrunden med råd om hur man ska arbeta med skygga katter. Vi ställer också upp med råd till de som adopterar en katt som kanske är lite blyg och gör hembesök om det behövs, allt för att katten ska få det bra.

Vi prioriterar hittekatter men i mån av tid och plats så hjälper vi även till med att omplacera katter vars ägare av olika anledningar inte kan ha dom kvar. Kan vi inte hjälpa till där så riskerar ju även dom katterna att bli hittekatter.

Vi vill sprida kunskap om katters beteende så att man förstår varför de beter sig på ett visst sätt. Detta kan också leda till att någon kanske kan behålla sin katt när den har lärt sig mer om den.

9 livs mål är att på sikt hitta en lokal (har du något tips på en sådan så hör av dig till oss) så att vi kan starta upp ett katthem där vi i första hand tar hand om hittekatter men även omplaceringskatter samt inackorderingar så att kattägarna har ett tryggt ställe att lämna sin katt till när de t ex åker på semester. Att det finns ett ställe att lämna katten på om man åker bort eller blir sjuk kan också förhindra att katterna blir lämnade.

Fram till dess arbetar vi med att ta hand om katter i de stödhem som vi har knutna till oss samt att försöka bygga upp vår ekonomi så att vi är redo den dag vi hittar en lokal att vara i.

Styrelsen

Att sitta i en föreningsstyrelse kan vara mycket lärorikt, och är ofta en god merit i såväl arbetslivet som många andra sociala sammanhang. Att sitta i en styrelse kan också vara arbetsamt och betungande. Men oftast är det roligt och inspirerande, och hos oss känner man att man som styrelsemedlem gör en viktig insats!

Många ideella föreningar har idag svårt att rekrytera personer till sin styrelser; så är det tyvärr i vår förening också. För att sitta i vår styrelse bör man vara väl insatt i vår verksamhet, vara genuint intresserad av att förbättra kattens livsvillkor, samt vara beredd på att ”offra” ett antal obetalda timmar av sin fritid. Vår styrelse väljs på föreningens årsstämma, som oftast är någon gång under mars månad. Vi får inte något financiell ersättning för vårt arbete.

Kanske är du som medlem intresserad av att arbeta i vår styrelse?
Kontakta då någon i den nuvarande styrelsen, som kan hänvisa till valberedningen.

Vill du engagera dig?

Kontakta oss