Omplacering

Home / Omplacering

Om du av någon anledning behöver omplacera din katt så gäller följande:

Vi jobbar främst för att hjälpa och att minska antalet hemlösa katter, så vi hjälper endast till med privata omplaceringar under de månader när vi har det lite

lugnare och har möjlighet till detta.

Vi räknar med att du alltid själv i första hand försöker hitta en lösning på problemet.  Förslag för att leta nytt hem:
  • Kolla med Familj, vänner & bekanta
  • Annonsera i social media och lokala tidningar
  • Blocket och lappar i närliggande butiker kan också vara ett bra sätt.

 

Då en katt alltid kommer att medföra omkostnader för oss så kommer vi från 1/1 -2020 att ta ut en avgift i de fall vi har möjlighet att ta över er katt.

Grundavgiften är 500:- per katt och då förväntar vi oss att den är kastrerad, id märkt och ha en aktuell vaccinering.

Är den inte kastrerad tillkommer 300:-

Är den inte id märkt tillkommer 100:-

Är den inte vaccinerad tillkommer 200:-

 

Så för en katt som vi behöver ombesörja allt ovan kommer att kosta 1000:- att lämna över till oss.

Vi kommer aldrig att acceptera ultimatum om avlivning om vi inte tar katten, det beslutet ligger på ditt samvete och inte på vårt.